Certifikáty    

Prádelenství patří mezi neopomenutelnou složku textilního průmyslu ČR. Jak mít kvalitně vyprané a přitom nezničené prádlo je otázka pro většinu odběratelů i spotřebitelů, kteří prádelenské služby využívají.

Proces praní má na prádlo značný vliv. Zákldním požadavkem zůstává, aby prádlo bylo čisté a zachovalo si co nejdelší životnost. Při praní totiž dochází jak k poškození chemickými vlivy, tak mechanickými (roztrhání).  Projevit se může nejen změnou odstínu, ale i tvaru a dalšími poškozeními, která jsou většinou nevratná. Aby prádlo odpovídalo našim očekáváním, musí Prádelna dodržovat určité technologické podmínky.

K ověřování, zda prádelna tyto kritéria splňuje, slouží tzv. proces Hodnocení kvality praní dle OS 80-04. To znamená, že zkušební laboratoř dodá na vyžádání prádelně standardní doprovodnou tkaninu, která projde v prádelně 50x pracím procesem. Zkušební laboratoř tuto tkaninu následně vyhodnotí dle zmíněné oborové specifikace, kde se hodnotí kritéria jako např. ztráta pevnosti v tahu, stupeň bělosti, základní stupeň bělosti, obsah anorganických látek na textilii, změna polymerčního stupně a další.

Postup pro hodnocení kvality pracího procesu pak stanoví metodika Textilního zkušebního ústavu v oborové specifikaci OS 80-04:2015 Praní - Hodnocení kvality praní - Vliv praní na textilie

Popis průběhu celého procesu hodnocení praní naleznete zde. Naleznete zde také detailní popis analýzy, včetně potřebné velikosti vzorku. Pokud potřebujete některé informace upřesnit, nebo řešíte individuální požadavek, odpovědní pracovníci Vám rádi vše vysvětlí.

 Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.