Certifikáty    

Název projektu: Advan2Tex – e-learningový kurz pokročilých textilních technologií

 

 • Strategické partnerství – KA2 - Odborné vzdělávání a příprava
 • Číslo projektu: 2014-1-RO01-KA202-2909
 • Trvání projektu: září 2014 –srpen 2016

 

E+ logo

Project’s logo

   

 

Partneři projektu:

 • Koordinátor: INCDTP – Národní výzkumný ústav pro textile a kůži Bukurešť - Rumunsko
 • P1: Univerzita Minho, Fakulta Textilního inženýrství, Minho Portugalsko
 • P2: Textilní zkušební ústav Brno
 • P3: Univerzita Maribor, Fakulta textilních materiálů a design, Maribor Slovinsko
 • P4: Technická univerzita “Gh. Asachi” – Iasi, Rumunsko

 

O projektu

Silná konkurence v textilním průmyslu na mezinárodní úrovni vyžaduje nejen větší flexibilitu ve vybavení a technologiích, ale investici do vzdělávání a přizpůsobení nových dovedností pro mladé textilní odborníky. To je důvod pro nutnost zvýšení kvality a relevance nabídky vzdělávání zohledňující nejnovější vývoj a inovace. v rámci projektu Advan2Tex bude vytvořeno 7 modulu pro zlepšení klíčových kompetencí pro textilní odborníky v oblasti textilního průmyslu, mladé podnikatele v textilu a studenty vysokých škol.

Cíle projektu:

- zvýšení kvality a relevance nabídky vzdělávání prostřednictvím e-learningové platformy a vzdělávacího kurzu

- Zlepšení úrovně textilních kompetencí, včetně podnikání, jazyků a digitálních dovedností

- Podpora zavádění inovačních postupů ve využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), otevřené a flexibilní učení.

- Podpora strukturované meziregionální spolupráce

- zlepšení kapacit organizací v oblasti vzdělávání pro specifickou cílovou skupinu

- podpora podnikání, vzdělávání, zlepšení zaměstnatelnosti, vytvoření nových obchodních příležitostí, podpora osobního a profesního rozvoje cílové skupiny pracovníků v textilním průmyslu

 

Hlavní výstupy projektu

 

1. Inovativní textilní kurz

2. e-learningová platforma

3. vzdělávací aktivity (organizace prezenčních kurzů, krátkodobé stáže)

4. příručku pro podporu mezikulturního partnerství, příklady dobré praxe, nových výzkumných a obchodních myšlenek, které vzejdou z mezinárodních partnerských setkání

5. publikace, články, prezentace

 

Webový portál projektu www.advan2tex.eu  bude obsahovat 7 vzdělávacích modulů zaměřených na tato témata:

 • Pokročilé technologie pletení
 • Virtuální navrhování oděvů, 3D skenování, oděvy pro osoby se zvláštními potřebami
 • Nové metody zkoušení
 • Standardizace v textilním zkušebnictví
 • Udržitelnost textilních technologií
 • Podnikání
 • Management inovací

 

V rámci prezenčních a e-learningových kurzů bude proškoleno minimálně 115 textilních odborníků. E-learningová platforma bude nabízet 7 vzdělávacích modulů, které budou obsahovat nejen učební texty, obrázky a návody, ale také animace a různé videoukázky.

 

V rámci krátkodobých stáží se zúčastní celkem 100 lidí z všech partnerských zemí. Bude to příležitost k odborné diskuzi a výměně nejnovějších trendů, nápadů, plánování výzkumných a obchodních aktivit. Výstupem těchto setkání bude publikace příkladů dobré praxe a možností multikulturální spolupráce jak na poli výzkumu, vzdělávání i inovací a podnikání.