Certifikáty    

 

V roce 2004 byl spuštěn vzdělávací e-learningový program e-LTex na internetové adrese www.skolatextilu.cz. Tento program byl vytvořen ve spolupráci s ATOK z programu podpory MSP  KOOPERACE.

Výsledkem projektu je nástroj pro další profesní vzdělávání, zaměřené na cílovou skupinu obchodníků, nákupčích i prodejců. Průvodce je proto vhodný jak pro pracovníky, kteří mají textilní vzdělání, ale chybí jim zkušenosti z oblasti obchodních dovedností, tak pro ty, kteří mají obchodní znalosti, ale neznají textil. Na vzdělávacím kursu je sympatické to, že umožňuje pružné vzdělávání a je orientován také vně textilního průmyslu. Cílovou skupinou jsou pracovníci, kteří uzavírají obchod. Mají zde k dispozici terminologii a vědomosti pro vzájemné porozumění mezi sférou obchodu a sférou výroby.

Vzdělávací program obsahuje 4 základní kapitoly: Obchodní dovednosti, Textilní terminologie, Textilní technologie a Technické předpisy. Učební texty jsou doplněny obrázky, schématy a animacemi. Program byl akreditován MŠMT jako první e-learningový program.

Studium je organizováno jako jednoleté, zakončené udělením certifikátu po úspěšném absolvování závěrečného testu. Spolu s certifikátem absolvent získá přístupové heslo k webu ATOK, přístup do oborové knihovny, zařazení do databáze s kódem "držitel licence", možnost účasti na odborných seminářích, bezplatné zasílání ATOKrevue a doporučení členům i nečlenům uznávání certifikátu jako dokladu odborné způsobilosti.

Veškeré informace o projektu e-LTex, studijních modulech, cenách kurzů, možnostech získání certifikátu a výhodách z něj plynoucích získáte na www.skolatextilu.cz nebo na emailu info@skolatextilu.cz.