Certifikáty    

Smart textilie pro STEM vzdělávání – Skills4Smartex

Č. projektu: 2018-1-RO01-KA202-049110

Zahájení: 1.10.2018

Trvání: 24 měsíců

Koordinátor – INCDTP Bukurešť

Nový mezinárodní projekt Erasmus+ zaměřený na přiblížení multidisciplinárosti textilního oboru studentům matematiky, fyziky, chemie a elektroniky. Vytvoření studijních kurzů na témata smart textiles včetně možnosti vytvořit si prototyp smart textilie.