Certifikáty    

Smart textilie pro STEM vzdělávání – Skills4Smartex

Skills4SmartexerasmusPlus

Číslo projektu: 2018-1-RO01-KA202-049110

Koordinátor projektu: INCDTP Bukurešť (Rumunsko)

Rozpočet: 680 tis. Kč

Doba trvání projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

http://www.skills4smartex.eu/

Projekt Skills4Smartex je zaměřen na přiblížení multidisciplinárnosti textilního oboru studen­tům matematiky, fyziky, chemie a elektroniky.
Bylo vytvořeno sedm učebních textů zaměře­ných na celý výrobní cyklus textilie včetně testování s tím, že každý byl rozpracován do čtyř podkapitol, které dané téma popisují z pohledu matematiky, fyziky, chemie a elektroniky.
Další částí projektu bylo také vytvoření tří různých typů funkčních smart LED prototypů. Tato část byla v první fázi v roce 2019 vyzkoušena v ústavu a v dalším roce budou organizovány přednášky o smart textiliích se studenty středních škol, kteří si tyto prototypy budou sami vyrábět. Připravené návody a texty se tak otestují přímo se studenty a jejich učiteli. Zároveň jim budou představeny různé druhy funkčních a smart textilií.
Cílem je ukázat, že textil není jen hezké oblečení, ale že se prolíná všemi technickými obory.

Vzdělávací platforma Skills4Smartex: http://www.advan2tex.eu/portal

Podrobnosti o vzdělávacím kurzu najdete ZDE.