Certifikáty    
Projekt Leonardo da Vinci - RABC

Development of an Educational and Advanced Training Modul for the Appropriate Application of the New Standard EN 14065 for Introducing the RABC-Systém/Vývoj vzdělávacích modulů a modulů pro další vzdělávání k vhodné aplikaci nové normy EN 14065 při zavádění systému RABC (Kontrolní systém biokontaminace a informovanosti o hygieně v prádelnách).

Mezinárodní projekt z programu Leonardo da Vinci, pod koordinací výzkumného institutu wfk v Krefeldu, byl zakončen v září 2005. Na www.rabc-wfk.com jsou k dispozici učební texty jednotlivých vzdělávacích modulů. Moduly se zabývají hygienou v prádelnách, mikrobiologií, technologiemi v prádelnách. Vše je zaměřeno na zavedení nové normy EN 14065. K dispozici jsou na internetu také zkušební testy, které budou sloužit k prověření získaných znalostí. Tento vzdělávací program je určen pro pracovníky prádelen na všech úrovních.

Vzdělávací nástroje a zkušební testy jsou kompletně k dispozici v češtině. Tyto učební texty budou součástí balíčku školení připravených na míru českým a slovenským prádelnám. Podrobnější informace zde.

Web projektu: www.rabc-wfk.com.

Projekt byl financován z EU z programu Leonardo da Vinci