Certifikáty    
Projekt zvyšování kvalifikace zaměstnanců autorizované organizace - GS Profese

V rámci projektu vzniklo 6 e-learningových, specificky zaměřených kurzů na činnost ústavu - zkušebnictví, certifikace výrobků a systémů, metrologie atd. Cílem projektu bylo nejen zvýšit kvalifikaci pracovníků v jejich specializacích, ale také zlepšit a zmodernizovat přístup k aktuálním informacím, které jsou nezbytné pro naši práci, zejména ve vztahu k zajištění potřeb našich zákazníků.

Pro potřeby elektronického vzdělávání bylo využito firemního webu, zejména jeho extranetové části. Každému pracovníkovi bylo přiděleno jméno a heslo pro přístup do aplikace. Kurzy jsou v současné době přístupné pouze pracovníkům ústavu.

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU