Certifikáty    
> Projekty aktuálně běžící > Beyond 45 - Rozvoj profesních znalostí

Beyond 45 - Rozvoj profesních znalostí

Beyond 45 - Rozvoj profesních znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců 45+, kteří jsou ohroženi vyloučením z trhu práce - 2015-1-PL01-KA202-016900 (Project title: Professional development, discounting of knowledge and experience of Employees 45+ in the sectors with high and negative impact of economic fluctuations on labour market)

3. partnerské setkání projektu BEYOND45 u nás v TZU

erasmusPlus 

Partneři projektu:

 

 

Projekt je zaměřen na podporu osobního rozvoje a vzdělávání pracovníků v nábytkářském sektoru, včetně výroby čalounění a matrací ve věku 45+, kterým hrozí riziko vyloučení z trhu práce. TZÚ se účastní projektu jako partner. Projekt je rozdělen na 5 hlavních výstupů. Nejprve bude provedena analýza potřeb a kvalifikačních požadavků této skupiny ve všech partnerských zemích (CZ, PL, NL, ES). Na základě těchto analýz bude zpracována metodologie dalšího profesního vzdělávání této skupiny pracovníků se zaměřením na zlepšení ICT kompetenci, které jsou čím dál častěji požadovány pro jejich běžný výkon práce. Pro tyto účely vzniknou učební materiály a prezenční a distanční vzdělávací kurzy, které budou k dispozici i v češtině.

Výstupy projektu:

V1 – analýza potřeb a kvalifikačních požadavků na pracovníky v nábytkářském sektoru, vč. výroby čalounění a matrací ve věku 45 +, kterým hrozí vyloučení z trhu práce

V2 – metodologie dalšího profesního vzdělávání zejména v oblasti využití ICT v tradiční výrobě nábytku, čalounění a matrací – domácí automatizace, smart nábytkářské technologie, spotřební elektronika, inovativní přístupy k tradičním výrobám

V3 – vzdělávací podpory – kurzy, manuály případové studie

V4 – workshopy a semináře jako nástroje osobního rozvoje

V5 – vzdělávací platforma pro samostudium

“Beyond 45” has been funded with support from the European Commission