Certifikáty    

Beyond 45 - Rozvoj profesních znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců 45+, kteří jsou ohroženi vyloučením z trhu práce - 2015-1-PL01-KA202-016900 (Project title: Professional development, discounting of knowledge and experience of Employees 45+ in the sectors with high and negative impact of economic fluctuations on labour market)

3. partnerské setkání projektu BEYOND45 u nás v TZU

erasmusPlus 

Partneři projektu:

 

Projekt byl zaměřen na podporu osobního rozvoje a vzdělávání pracovníků v nábytkářském sektoru, včetně výroby čalounění a matrací ve věku 45+, kterým hrozí riziko vyloučení z trhu práce. TZÚ se účastnilo projektu jako partner. Projekt byl rozdělen na 5 hlavních výstupů. Nejprve byla provedena analýza potřeb a kvalifikačních požadavků této skupiny ve všech partnerských zemích (CZ, PL, NL, ES). Na základě těchto analýz byla zpracována metodologie dalšího profesního vzdělávání této skupiny pracovníků se zaměřením na zlepšení ICT kompetenci, které jsou čím dál častěji požadovány pro jejich běžný výkon práce. Pro tyto účely vznikly učební materiály a prezenční a distanční vzdělávací moduly, dostupné na elekronické platformě (http://beyond45.cetemlearning.eu/) i v češtině.

Vytvořené vzdělávací moduly:

1. Psychologické aspekty výcviku recyklace

2. Elektronika: nová integrace produktu

3. Domácí automatizace a aktivní pomocné bydlení

4. Nové materiály pro nábytek a čalounictví

5. Nové technologie výroby nábytku

6. Základní principy podnikání

Projekt byl zakončen v červnu 2018.

“Beyond 45” has been funded with support from the European Commission