Certifikáty    

Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu

 

logo.jpg

ID projektu:  CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010

 

Cílem projektu je pochopit a aplikovat ECVET v rámci dalšího vzdělávání. ECVET - European Credit system for Vocational Education and Training je jeden z nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a dalších učících se (tedy i učitelů) v rámci Evropy a flexibility vzdělávacích cest k získání kvalifikace. Přispívá k transparentnosti získaných kvalifikací a jejich vzájemné uznatelnosti. Je založen na výsledcích učení, v nich se uvádějí znalosti, dovednosti a kompetence, jež mohou být dosaženy v různém učebním kontextu a jsou uspořádány do tzv. matic znalostí dovedností a kompetencí. Úkolem projektu bude vytvoření matice kompetencí, dovedností a znalostí pro profese nábytkářského a dřevozpracujícího průmyslu a vytvořit e-learningový portál s grafickými moduly matrice formou grafické ilustrace – „virtuální domeček“.

 

Cílovou skupinou projektu je odborná veřejnost, učitelé a studenti středních a vysokých odborných škol.

 

Partneři projektu jsou: 

G.M.I.T. Letterfrack, Irsko

TFI Aachen, Německo

AMPR, Rumunsko

OIGPM, Polsko

Českou republiku zastupuje Mendlova Univerzita Brno a dále Textilní zkušební ústav, který celý projekt koordinuje.


Informace o projektových aktivitách a postupu řešení naleznete na projektovém webu:www.iqforecvet.info

 

Projektové období trvá od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015. 

Projekt je finančně podpořen prostředky z Evropské unie.