Certifikáty    

erasmusPlus

“EDTEX” has been funded with support from the European Commission

EDTEX

V letošním roce byl ukončen mezinárodní projekt EDTEX – International strategic partnership in textile education (2016-1-CZ01-KA 202-023832), který byl zaměřen na aktivní podporu mezinárodní spolupráce v textilním a oděvním oboru. V rámci tohoto projektu se na jednom místě scházejí čtyři textilní asociace zastupující textilní a oděvní firmy z České republiky, Polska, Portugalska a Španělska a čtyři vzdělávací instituce (střední školy a tréninková centra zajišťující vzdělávání v textilním a oděvním oboru) a TZÚ jako jakýsi mediátor, který zpracovával výsledky diskuzí do podoby tzv. jednotek výsledků učení (ULO). Za tímto názvem se skrývá velká příležitost pro studenty a žáky středních textilních a oděvních škol k vycestování do zahraničí na krátkodobou stáž (obsahově již přesně definovanou) v oboru, který studují. Cílem bylo nechat projektové školy říct si navzájem, co dělají, v čem jsou dobré a co mají unikátní. Na druhou stranu si také řekly, co jim chybí, co by pro své studenty uvítaly. Výsledkem této diskuze byl návrh několika témat, která vykrystalizovala v celkem deset námětů na jedno- až dvoutýdenní stáže většinou pro studenty 3. a 4. ročníků studia textilních nebo oděvních oborů. Dva moduly mohou využít také učitelé a většina je vhodná i pro pracovníky na trhu práce (jak ve výrobním, tak i obchodním sektoru). Ochotu vysílat své studenty na zkušenou do zahraničí stvrdily svým podpisem mezinárodní multilaterální dohody zástupci čtyř textilních škol a asociací ze Španělska, Portugalska, Polska a České republiky.

Edtex 2

Nakonec bylo všemi stranami odsouhlaseno deset témat:

  • Základy textilních technologií (CZ)
  • Inovativní textilní technologie (CZ)
  • Tvorba vzoru (program Lectra) (ES)
  • Kreativní šití – měřenky (ES)
  • Design dětského oblečení (ES)
  • Aranžér výloh (PL)
  • Fotograf oděvních modelů (PL)
  • Barvíř textilií (PT)
  • Oděvní technik a návrhář (PT)
  • Pracovník textilní zkušební laboratoře (PT)

Tato témata byla zpracována do jednotné šablony, byly definovány vstupní podmínky, co by měl student umět, než na mobilitu vyjede, a také učební cíle, tedy to, co se tam naučí a co bude umět v okamžiku, kdy se vrátí zpátky do své domovské školy. Současně s tím byly definovány i metody hodnocení dosažených učebních cílů (např. písemné testy, prezentace studentské práce, praktická zkouška...). Toto bylo vytvořeno přímo učiteli partnerských škol a na partnerském setkání byl obsah konzultován a ještě dále upravován, tak aby vše bylo reálné a realizovatelné. Toto velmi usnadní práci školám při tvorbě projektů, které umožní získat potřebné finance.

Partneři projektu

Asociace textilního – oděvního- kožedělného průmyslu (CZ), Textilní zkušební ústav (CZ)Střední průmyslová škola textilní Liberec (CZ), ATP (PT) Famalicao - Associaçăo Tęxtil e Vestuário de Portugal, MODATEX (PT) Porto, PIOT (PL) Lodž, Centrum Kszatelcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (PL), ASECOM (ES) MadridFUENLLANA (ES) Madrid

 

Projekt byl ukončen 30. 11. 2018

Koordinátorem projektu je ATOK.

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA202-023832

Web projektu: https://sway.office.com/gvNR1gJPFuWAX2fV

erasmusPlus

“EDTEX” has been funded with support from the European Commission