Certifikáty    

 Confye erasmusPlus

 

CONFYE - Confección y Empleo

 

CONFYE (Confección y Empleo) je strategické partnerství sdružující průmyslové asociace, střediska odborného vzdělávání a přípravy, školské regulační orgány a certifikační orgány ve Španělsku, Portugalsku a České republice. Projekt je zaměřen na oblast módy a oděvní výroby.

Partneři již dříve spolupracovali v rámci vzdělávací iniciativy týkající se systémů duálního odborného vzdělávání, přičemž zaznamenali potřebu úžeji propojit střediska odborného vzdělávání a přípravy s firmami, aby se podpořila zaměstnanost a konkurenceschopnost v tomto odvětví.

Hlavním výstupem projektu CONFYE bude MOOC k profesní orientaci a podnikání. Bude sloužit projektům vytvořeným skupinami studentů odborného vzdělávání v různých zemích jako způsob, jak demonstrovat schopnosti a dovednosti firmám a posílit tak šanci najít si práci nebo si vytvořit vlastní firmu. Tyto projekty jsou součástí kurikulárních pokynů ve vyšších stupních odborného vzdělávání a přípravy a CONFYE hodlá být doplňujícím zdrojem.

Cílem MOOC je poskytnout užitečné vzdělávací zdroje pro učitele a studenty a usnadnit rozvoj studentských projektů. Tyto studentské projekty budou spojeny s tématem módy, jejichž prostřednictvím přispějí k podpoře kulturního dědictví.

Aby se dosáhlo plánovaných výsledků, je záměrem projektu přímo zapojit přibližně 100 subjektů. Výsledky projektu budou během jeho realizace představeny přibližně 600 zástupcům ze tří cílových skupin: učitelům a studentům z odborných škol poskytujících studium v textilním a módním oboru a firmám, které spolupracují se školami odborného vzdělávání a přípravy a mají zájem o nábor studentů v tomto odvětví a také tvůrcům politik a institucím odpovědných za navrhování a provádění systémů odborného vzdělávání a přípravy.

K získání cílových skupin partnerství počítá se širokým zastoupením módního a oděvního sektoru a středisek odborného vzdělávání a přípravy, které poskytují studie v této oblasti a řady dalších relevantních přidružených partnerů. Partnerství předpokládá realizaci propagačních akcí k seznámení s výsledky projektu ve třech zúčastněných zemích.

Zahajovací setkání projektu CONFYE se konalo koncem ledna 2019 v Madridu. Cílem projektu je podpořit učitele a studenty odborného vzdělávání v oděvním a módním oboru rozsáhlým a otevřeným kurzem (MOOC), který jim pomůže při závěrečném zpracování odborných vzdělávacích kurzů s cílem podpořit zaměstnanost v tomto odvětví.

Setkání se zúčastnili partneři projektu sdružujícího organizace ze Španělska, Portugalska a České republiky.

Druhé partnerské setkání se koná 30. a 31. května v Praze.

 

Číslo projektu: 2018-1-ES01-KA202-050288

Koordinátor projektu: ASECOM Madrid (Španělsko)

Partneři: Formacion y Educion integral, Madrid (Španělsko); ATP (Portugalsko), MODATEX, Porto (Portugalsko); ATOK; TZÚ, s.p., Comunidad de Madrid (Španělsko)