Certifikáty    

 

Projekt Rozvoj dalšího vzdělávání v oboru průmyslové údržby a pronájmu prádla č. CZ.1.07/3.2.04/03.0049 je řešen Textilním zkušebním ústavem jako příjemcem dotace z programu OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a dále partnery SOTEX GINETEX CZ a Asociací prádelen a čistíren ČR.

Cílem tohoto projektu jsou čtyři klíčové aktivity:

 • tvorba vzdělávacích modulů
 • vzdělávání lektorů
 • pilotní ověření a evaluace
 • partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání

 

V rámci první aktivity vznikne soubor unikátních vzdělávacích modulů, které jsou určeny pro pracovníky profesionální údržby a pronájmu textilu. Jedná se o:

 • Prádelenská technologie
 • Prádelenská chemie
 • Čistírenská technologie
 • Čistírenská chemie
 • Zbožíznalství v prádelenské a čistírenské praxi
 • Legislativa a technická normalizace pro průmyslovou údržbu prádla
 • Značení výrobků pro potřeby průmyslové údržby
 • Reklamace
 • Pronájem ochranných oděvů pro průmysl a služby
 • Pronájem prádla pro hotely a zdravotnická zařízení

 

Další cílovou skupinou jsou také pracovníci – odběratelé služeb prádelen a pronajímatelů. Pro tuto skupinu se připravuje jeden souhrnný modul, který umožní pracovníkům, kteří vypisují výběrová řízení na dodávky prádla získat potřebné informace a vědomosti.

V rámci druhé aktivity budou proškoleni lektoři dalšího vzdělávání, kteří budou mít k dispozici řadu doplňkových materiálů pro školení odborníků z praxe. 

Třetí aktivitou projektu je praktické odzkoušení vzniklých modulů a případná následná úprava detailů.

Čtvrtou aktivitou projektu je Partnerství organizací působících v dalším vzdělávání.
Za tuto aktivitu je odpovědný partner projektu SOTEX GINETEX CZ, který má za úkol zmapovat podrobnou situaci v dalším odborném vzdělávání a nastínit vhodné řešení do budoucna.
 

Projekt je řešen v období 1. 4. 2012 – 30. 6. 2014