Certifikáty    
Mezinárodní projekt Leonardo da Vinci Tvorba vzdělávacích nástrojů pro podporu znalostí technického a praktického významu symbolů údržby v Evropě

ID projektu: CZ/09/LLP-PS/P/LdV/011

Hlavní myšlenkou projektu je podpora znalostí odborného a praktického významu označování symboly údržby v Evropě prostřednictvím jednotných vzdělávacích nástrojů. Cílem vytvářených nástrojů je komunikace uvnitř řetězce cílových skupin-výrobce-dodavatel-maloobchodník-odborný učitel-průmyslová udržba textilií. Výrobce musí znát odborný význam symbolů údržby a uvědomovat si potřebu odzkoušení jejich textilních výrobků (stálobarevnost, srážlivost, atd.) ke stanovení kvality výrobku. Na druhé straně maloobchodníci musí rozumět doporučeným označením výrobků a být připraveni vysvětlit toto označení a doporučit správnou údržbu textilního výrobku a její kvalitativní udržitelnost. 
Připravené vzdělávací nástroje budou využívány také učiteli jako dobrá alternativní vzdělávací pomůcka pro výuku budoucích maloobchodníků a výrobců. Navíc symboly údržby umožňují komunikaci bez jazykových barier a ve všech evropských jazycích mají stejný význam. 
Vzdělávací nástroje budou připraveny pro všechny zmíněné cílové skupiny podle jejich potřeb (brožura, letáky, CD) a budou přeloženy do jazyků všech partnerských zemí.

Projekt byl zahájen 1. 8. 2009 a koordinátorem je SOTEX Ginetex CZ. 
Partneři projektu jsou z Belgie, Francie, Portugalska, Řecka a Španělska. Přidruženým partnerem jsou zástupci Švýcarska. 

Ing. Ladislava Zaklová, Textilní zkušební ústav Brno
E-mail zde
Tento projekt je podporován prostředky z EU.