Certifikáty    

Zahraniční stáže pracovníků autorizované organizace II
je celý název toho projektu, který umožnil celkem 4 stážistům strávit vždy 3 týdny v zahraniční organizace podobné TZÚ.
Cílem bylo získání zkušenosti z obdobného provozu, posílit jazykové kompetence a přinést si zpět jiný úhel pohledu na vlastní práci.

TZÚ získal na tuto aktivitu grant z programu Leonardo da Vinci, který z valné většiny kryje náklady spojené s přípravou, výjezdem a pobytem v zahraničí.

Přijímající organizace v zahraničí byly:
Instytut wlokiennictwa, Lodz, Polsko
IFTH, Paris, Francie
TUT, Tampere, Finsko

Stáže proběhly do konce roku 2012.

Prostředky na tuto aktivitu získal TZÚ z programu Leonardo da Vinci pro celoživotní vzdělávání.