Certifikáty    

MUFTEX – Multifunkční textilie pro speciální použití

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.8.2018

Číslo projektu: CZ01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002114, PP1

clutexeuRozvoj

Hlavním cílem podprojektu byl výzkum a vývoj textilií s novými funkčními vlastnostmi založený na kombinaci řešení cestou výběru materiálového složení, konstrukce a zušlechťovacích postupů, rozšíření nabídky pro specifické požadavky uživatelského výboru a trhu a prohloubení konsorciální spolupráce v rámci klastru.

Řešení sledovalo možnosti aplikace výsledků bez zásadní investiční podmíněnosti, tj. využitím dostupných technologií ke zvýšení jejich efektivního využití. Výstupem projektu byl vývoj funkčních vzorků textilií s požadovanými multifunkční vlastnosti a dále ověřených technologií pro aplikaci vybraných zušlechťovacích postupů. 

Podprojekt byl složen z 5 tematických oblastí, které spolu úzce souvisely a byly v souladu s cíli projektu. Podařilo se zpracovat ucelenou informaci o vhodných funkční vlákenných materiálech a úpravách využitelných pro inovativní textilní produkty. Jako multifunkční textilie pro speciální použití byly pro další výzkum vybrány:
 • - Speciální textilní struktury, které ovlivňují termoregulaci lidského těla (TO1)
 • - Tkaniny se sníženou hořlavostí (TO2)
 • - Textilie s bariérovým efektem chraánící před laserovým zářením (TO2)
 • - Funkční prádlo se sníženou hořlavostí a komfortem nošení (TO2)
 • - Svrchní ochranné oblečení s multifunkčními bariérovými efekty (TO2)
 • - Textilie používané pro ochranné pracovní oděvy a prostředky určené proti mechanickým rizikům, zejména propíchnutí a prozířnutí (TO3)
 • - 3D pleteniny určené pro ochranu proti mechanickým rizikům (TO3)
 • - Polyesterové materiály do čistých prostor odolné opakované radiační sterilizaci (TO4)
 • - Vybrané vlákenné struktury a konstrukce 3D pletenin pro sportovní a volnočasové funkční oblečení (TO5)
Řešení projektu bylo rozděleno na 5 půlročních etap.
 • Analýza (vč. potřebného testování) dostupných materiálů, výběr vhodných struktur, zajištění speciálních surovin
 • Vývoj a tvorba textilních struktur (lineární a plošné textilie, povrchové úpravy)
 • Testování a ověřování vlastností
 • Optimalizace a modifikace textilních struktur v návaznosti na výsledky testování
 • Příprava funkčních vzorků a ověřených technologií - technická dokumentace (materiálový list, technický list)

Základní řešitelský tým projektu byl složen ze 7 výzkumných pracovníků, kteří zodpovídali za své části řešení projektu. Tento tým byl průběžně doplňován o další odborníky tak, aby byla zajištěna komplexnost řešení. Tým se během řešení projektu pravidelně scházel minimálně 3x ročně. Na těchto setkáních byly vždy shrnuty dosavadní poznatky a nastíněna možná řešení. Díky zkušenostem a efektivní spolupráci mezi jednotlivými odborníky řešitelského týmu byly naplánované výsledky realizovány. Byly vytvořeny 2 softwary pro predikci komfortu textilií pro extrémní klimatické podmínky, bylo vyvinuto 8 funkčních vzorků textilií pro speciální použití a ověřeny 3 technologie úpravy textilií (viz shrnutí v tabulce uvedené dále).

Plánované výstupy
Dosažené
výsledky
Funkční vzorek:
1. Tkanina se sníženou hořlavostí pro zařízení zdravotnické péče – lůžkoviny, oblečení zdravotnického personálu a pacientů
TAURUS DFR, LENKA NYK DFR ROMANA DFR
Ano
2. Přikrývka pro ochranu vůči účinkům laserového záření
AGAVE FR, AMANDA FE, UTV 003 FR
Ano
3. Souprava spodního ochranného prádla se sníženou hořlavostí
TEXAFLAM DFR-K
Ano
4. Tkanina pro vrchní ochranné oblečení s multifunkčními vlastnostmi
OLIN, BOREK, RONALD
Ano
5. 3D pletenina pro ochranu proti mechanickým rizikům
3D 114, 3D 118
Ano
6. Tkanina odolná opakované radiační sterilizaci
AGANA, AMALKA
Ano
7. 3D funkční (bakteriostatická) pletenina
úplet 7063
Ano
8. Kolekce funkčního oblečení
Dámská, pánská, dětská
Ano

Ověřená technologie:
 
 
1. Optimalizovaná technologie permanentní nehořlavé úpravy směsných textilií 50/50 BA/PES s hmotností 140-240 g/m2
TEXAFLAM DFR
Ano
2. Technologie permanentní nehořlavé úpravy materiálů s optimalizovanou konstrukcí pro spodní ochranné oblečení ochranou splňující požadavky na vysokou viditelnost
TEXAFLAM DFR-K
Ano
Technologie barvení navržených multifunkčních konstrukcí pro oblečení s kombinovanou ochranou splňující požadavky na vysokou viditelnost
Technologie barvení HI-VIS žlutá
Ano
Software:
 
 
1. Systém pro predikci tepelného komfortu textilií při extrémně nízkých teplotách
QC expert
Ano
2. Systém pro predikci tepelného komfortu textilií při extrémně vysokých teplotách
QC expert
Ano

Z uvedeného je zřejmé, že byly splněny všechny plánované výstupy projektu a zájem o výsledky řešení je doložen uzavřenými Smlouvami o užívání výsledků projektu MUFTEX.