Certifikáty    
> Certifikujeme podle nově revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001

Certifikujeme podle nově revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001

Textilní zkušební ústav, s.p. působící jako akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3003 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 již může provádět certifikaci podle nově revidovaných systémových norem ČSN EN ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – Požadavky a ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.

Stávající certifikovaní zákazníci podle starších norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 mohou přejit na nové normy během pravidelné dozorovém auditu a nebo při recertifikaci, nejpozději však do 15.9.2018, kdy končí platnost certifikátů podle starých norem. Noví zákazníci jsou certifikování již podle nových norem.

Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat nebo využít některého z otevřených seminářů http://www.tzu.cz/vzdelavani