Certifikáty    
> Dětský nábytek ještě bezpečněji

Dětský nábytek ještě bezpečněji

xtilní zkušební ústav jako český leader v technické normalizaci pro textil, nábytek a výrobky na bázi dřeva se ve dnech 27-28. listopadu zúčastnil setkání pracovní skupiny pro dětský nábytek  v rámci CEN/TC 207 Nábytek, které probíhalo v Italském výzkumném a zkušebním centru CATAS SPA. Hlavním cílem jednání byla revize norem zaměřených na bezpečnostní požadavky pro dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití včetně matrací pro tuto skupinu. S příchodem nových technologii, textilních materiálů a zvyšujících se nároků je třeba dbát na stanovení a dodržování minimálních bezpečnostních, hygienických a zdravotních požadavcích pro ty naše nejmilejší, o které se staráme s největší láskou každý den.

TZÚ je Vašim partnerem ve světě nejen v technické normalizaci, ale i v prokazovaní kavality a bezpečnosti .

Podívejte se jaké vychytávky můžou být v dnešním moderním světě k mání avšak musí splňovat normativní požadavky :o)