Certifikáty    
Nová oborová specifikace

Nová oborová specifikace

OS 80-07:2018  Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb - Technické požadavky

Tato oborová specifikace platí pro prádlo a oděvy používané ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (nemocnice, domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory atd.).

Oborová specifikace uvádí:

- požadavky na konfekční zpracování

- vlastnosti a požadavky uvedené v ČSN P CEN/TS 14237, doplňkové vlastnosti a zpřísněné požadavky na některé vlastnosti oproti ČSN P CEN/TS 14237;

- požadavky na zdravotní nezávadnost;

- způsob značení výrobků;

- doplňující ustanovení pro zkoušení.

OS se nevztahuje na operační krycí roušky

 

Vydané OS jsou dostupné na našem webu: http://www.tzu.cz/vydane-oborove-specifikace.