Certifikáty    
> Od 21.4.2018 se mění podmínky pro uvádění na trh OOP

Od 21.4.2018 se mění podmínky pro uvádění na trh OOP

Pro OOP uváděné na trh dle evropské směrnice č. 89/686/EHS, resp. dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. v České republice, se od 21.4.2018 mění podmínky a legislativní rámec pro jejich řádné uvedení na trh. Uvedená směrnice a nařízení vlády byly zrušeny a v platnost vstoupilo nové nařízení (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředích. Jde o přímo aplikovatelný předpis EU, který nemá převodní předpis v národní legislativě. S ohledem na nejasnosti týkající se přechodného období pro aplikaci nového předpisu bylo Evropskou komisí zpracováno vyjádření, jehož obsah je popsán níže.
V České republice bylo vydáno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., kterým se ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb., ale kterým se současně umožňuje provádět posuzování shody a uvádět na trh OOP dle původní legislativy až do 21.4.2019.
Více informací naleznete ZDE.