Certifikáty    
> Textilní zkušební ústav slaví 25 let své existence na trhu v ČR na společné konferenci s ČTPT

Textilní zkušební ústav slaví 25 let své existence na trhu v ČR na společné konferenci s ČTPT

uprava_709
5. prosince 2018 se více než stovka odborníků z textilního průmyslu a příbuzných oborů sešla na odborné konferenci v hotelu Voroněž s názvem Výsledky projektů ČTPT a jejich členů a uplatnění v praxi! Konferenci pořádala Česká technologická platforma pro textil a díky zajímavému programu nalákala řadu odborníků. Konferenci moderovala herečka Jana Musilová z Městského divadla Brno, která téma konference doplnila vhodně zvolenými písněmi z muzikálů. Účastníci získali celé spektrum informací o textilním oboru, jeho trendech a také aktuálním dění na výzkumném či zkušebním poli.

Jako první vystoupil ředitel Textilního zkušebního ústavu, RNDr. Pavel Malčík, který přítomné seznámil s vývojem působení Textilního zkušebního ústavu v České republice, změnou poptávky v uplynulém období a nutností na ni reagovat. Na něj navázal Ing. Miloš Beran, manažer České technologické platformy pro textil, jehož přednáška uceleným způsobem informovala o exportní síle textilního průmyslu a o potřebných inovacích, které textilní produkty stále posouvají dále k širšímu použití v praxi. Ing. Ladislava Zaklová z Asociace prádelen a čistíren prezentovala potřebný kontext s údržbou textilu a také nezbytnost spolupráce mezi oborovými asociacemi. Odborný blok uzavřela Ing. Petra Dufková s příspěvkem zaměřeným na výzkumné a vzdělávací projekty, které Textilní zkušební ústav realizuje pro obor. Poslední dva příspěvky byly zaměřeny na praktická témata – Obchodnické impulsy Martina Čecháka ze společnosti Garnet Peers inspirovaly přítomné ke změnám v komunikaci se svými cílovými skupinami a Etiketa s Danielem Šmídem úsměvným způsobem upozornila na drobné „přešlapy“ v našem běžném životě a účastníky naladila na vhodné společenské chování.

Konferenční hosté měli pak po společném obědě možnost využít v rámci doprovodného programu komentovanou prohlídku výstavy art protisů Ines Tuschnerové v Moravské galerii, nebo prohlídku laboratoří Textilního zkušebního ústavu.

Celá konference byla důstojnou oslavou významného výročí Textilního zkušebního ústavu, ale také krásnou prezentací oboru, který v porevolučním období zažil velké změny a skvělým způsobem se s nimi vypořádal. Protože textil je budoucnost a budoucnost je v textilu!
20181205_101237-upr