Certifikáty    
Tisková zpráva: Etikety o údržbě na oblečení jsou pro Evropany důležité

Tisková zpráva: Etikety o údržbě na oblečení jsou pro Evropany důležité

GINETEX zveřejňuje výstupy Evropského průzkumu péče o textil, který realizovala společnost IPSOS v roce 2019:


•    Více než 8 z 10 Evropanů se domnívá, že textilní etikety jsou užitečné
     Tento podíl dosahuje 86 % v České republice, 85 % v Itálii a 76 % ve Francii
•    Velká většina Evropanů (70 %) se řídí pokyny uvedenými na etiketách.  
     Ve Švédsku je tento podíl ještě větší (78 %).
•    Dva ze tří Evropanů pečují o své oděvy tak, aby je mohli nosit co nejdéle (mimo jiné). 
•    75 % Evropanů věnuje nepotřebné oděvy charitě, příbuzným, nebo je odevzdávají na sběrném místě.  
•    3/4 Evropanů si nikdy anebo jen zřídka koupí oděv bez označení údržby a to samé platí pro 83 % Britů a Němců.
 

GINETEX, mezinárodní asociace pro značení symboly údržby na textilu, zveřejňuje výsledky Evropského průzkumu “Symboly údržby a Evropané”, realizovaný agenturou IPSOS. Letošní průzkum byl proveden v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. 

Celkové znění tiskov zprávy naleznete ZDE.