Certifikáty    
TZÚ s.p. získal notifikaci pro činnosti posuzování shody osobních ochranných prostředků proti biologickým rizikům

TZÚ s.p. získal notifikaci pro činnosti posuzování shody osobních ochranných prostředků proti biologickým rizikům

Textilní zkušební ústav s.p. jakožto oznámený subjekt č. 1021 v rámci EU získal notifikaci pro činnosti posuzování shody osobních ochranných prostředků proti biologickým rizikům. Jedná se zejména o OOP proti infekčním agens v souladu s požadavky normy ČSN EN 14126. Od 25.září nabízíme certifikace pro získání CE pro pláště, kombinézy ap. chránící proti biologickým rizikům.