Certifikáty    
> Vernisáž Inez Tuschnerové

Vernisáž Inez Tuschnerové

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy Inez Tuschnerové, které se uskuteční dne 13.9.2018 v 18:00 hod

Vždy dokonale upravená, i na smrtelné posteli s rudou rtěnkou a červeným lakem na nehty. To byla Inez Tuschnerová, která ve své volné tvorbě pracovala s textilem, působila však také jako návrhářka a scénografka. Svým dílem, pohybujícím se na rozhraní mezi užitým uměním a volnou tvorbou, předeslala současnou tendenci, kdy se v umění přehlceném on-line světem a životem na sociálních sítích rehabilituje jeho rukodělnost a fyzická práce s materiálem. Textilní technologie art protis umožnila této brněnské umělkyni rozvinout dynamiku média a nakládat s ním umělečtěji, což dokazuje i její stěžejní rozměrná práce Střelnice, jež bude součástí retrospektivní přehlídky Inez Tuschnerové.


ineztuschnerova2