Certifikáty    
> VYDÁNA NORMA ČSN EN ISO 45001:2018

VYDÁNA NORMA ČSN EN ISO 45001:2018

Ke dni 01.10.2018 byla vydána dlouho očekávaná norma ČSN EN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Norma ČSN EN ISO 45001:2018 je náhradou dosud platné normy ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky a  ČSN OHSAS 18001:2009 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007.