Certifikáty    
> Výstražné vesty

Výstražné vesty

V minulých dnech se v médiích objevila informace týkající se používání výstražných vest, které jsou povinnou výbavou automobilů, ve vazbě na Vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Publikovaná informace obsahovala spoustu nepravd a chybných tvrzení a i TZÚ Brno, jakožto certifikující instituce – notifikovaná osoba, zaznamenal zvýšený počet dotazů od výrobců ochranných oděvů. Více informací zde.