Certifikáty    
> XXVI. ročník mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

XXVI. ročník mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Dne 17.4.2019 jsme se zúčastnili mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny SNEH, na které jsme přednesli téma neobvyklých rizik spojených s využitím textilu ve zdravotnictví. V bloku zaměřeném na procesy sterilizace a kontroly poukázali pracovníci mikrobiologického oddělení TZÚ na problematická místa při údržbě neobvyklých typů zdravotnického prádla, zejména na novorozeneckých odděleních.