Certifikáty    

 

Mezinárodní projekt Leonardo da Vinci - Vývoj vzdělávacích modulů k vhodné aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin určené nejen úklidovým pracovníkům budov

ID projektu: Leonardo da Vinci - DE/07/LLP-LdV/TOI/147065

V rámci tohoto mezinárodního projektu bude vytvořeno 6 vzdělávacích modulů, které poskytnou podnikům úklidových služeb návod, jak implementovat evropská nařízení o hygieně v potravinářských provozech, tj. Nařízení (EC) No 852/2004, Nařízení (EC) No 853/2004, Nařízení (EC) 2073/2005, and HACCP-koncept.

Tento projekt vychází z již existujících modulů vytvořených v rámci projektu Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na RABC systém (Risk Analysis and Biocontamination Control) a jeho implementace v průmyslových prádelnách, který je jistou analogií systému HACCP v potravinářských provozech.

Pedagogicky je projekt založen na e-learningu a blended learningu. Jako komunikační platforma bude sloužit interaktivní webová stránka. Pro úklidové pracovníky se díky těmto nástrojům otevírá nová možnost dalšího profesního vzdělávání. Zajímavou formou prezentací a případových studií je předkládána problematika zajištění kvality, managementu hygieny pro potravinářský průmysl, požadavků na dokumentaci požadovanou při výrobě a zpracování potravin.

Projekt byl zahájen v říjnu 2007 je koordinován německým institutem wfk v Krefeldu, zapojeno je do něj 13 partnerů ze 6 evropských zemí. Textilní zkušební ústav v Brně (www.tzu.cz) a Česká asociace úklidu a čištění (www.cac-clean.cz) zajišťují po odborné stránce modul "Technologie čištění a hygiena v potravinářském provozu" a poté se budou podílet na překládání všech modulů do češtiny. Moduly budou na internetu volně k dispozici v roce 2009. Projekt bude zakončen v říjnu 2009.

Vzdělávací moduly jsou k dispozici na této adrese:

http://hygiene-for-cleaners.eu/pages/czhome.php

Mgr. Markéta Hudcová, Textilní zkušební ústav Brno

Vzdělávání a kultura