Certifikáty    
Elektrostatické vlastnosti podlahových krytin
U podlahových krytin zjišťujeme vertikální a horizontální odpor pomocí definovaných elektrod. Pro stanovení vertikálního odporu, odporu vůči zemi a povrchovému odporu pružných podlahových krytin postupujeme podle normy ČSN EN 1081 (91 7866). Pro stanovení vertikálního a horizontálního odporu textilních podlahových krytin podle ISO 10965. 
 
1. Příprava vzorků před zkouškou
Pro pružné podlahoviny se vzorek musí sušit při teplotě 40°C minimálně po dobu 96 h a následně klimatizovat minimálně 48 hodin ve zkušebním prostředí - teplota vzduchu 23±1 °C; relativní vlhkost vzduchu 50±5 %. Zkouší se tři zkušební vzorky o rozměrech 400 mm x 400 mm.  
Vzorky je třeba klimatizovat podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) minimálně po dobu 24 hodin.
 
Pro zkoušku je zapotřebí dodat 3ks dlaždice anebo 3x 0,5 m2
 
2. Podstata zkoušky 
Vyčištěná třínožková elektroda, anebo jiný typ elektrody, se umístí na povrch zkušebního vzorku a připojí se k měřiči odporu. Elektroda se zatíží, aby se dosáhlo zatížení zkušebního vzorku silou F (min. 300N) a aplikuje se napětí.
 
3. Vyjádření výsledků
Výsledkem zkoušky je střední hodnota nebo geometrický průměr vypočítaný z pěti naměřených hodnot.
 
Prosím kontaktujte nás v případě zájmu o další informace.