Certifikáty    

Zkouška popisuje požadavky na tepelnou figurínu a metodu zkoušení používanou pro měření tepelné izolace celého oděvu na uživateli při praktickém použití v relativně klidném prostředí; uživatel buď stojí anebo se pohybuje podle normy ČSN EN ISO 15831. Ověřuje se oděv nebo soubor oděvů ve funkčním stavu jak dokáže ochránit uživatele před chladem.

1. Příprava vzorků před zkouškou

Po relaxaci jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) .

Na tepelnou zkušební figurínu se obleče soustava oděvů, tak jak budou na těle oblečeny a stanoví se výsledná celková tepelná izolace oděvu Itr. Celkově je zapotřebí dodat 1 výrobek od každého dílu kompletu anebo pouze požadovaný díl, který bude následně doplněn referenčním oděvem. Přístrojem je možné měřit tepelnou izolaci oděvu pouze pro dospělé osoby velikosti od 170 cm do 180 cm.

 

2. Podstata zkoušky 

Součástí oděvního celku se zkouší tak, že jsou umístěny na figuríně ve stejném uspořádání jako při praktickém použití.

Figurína ve tvaru a velikosti těla dospělého člověka (a pro měření Itr, s pohyblivýma nohama a rukama) je uvnitř zahřáta na konstantní povrchovou teplotu pokožky, rovnoměrně po jejím těle. Figurína je umístěna v klimatizační komoře, kde je definovaná teplota vzduchu a kde lze nastavit rychlost a vlhkost vzduchu.

Měření se provádí s nepohyblivou figurínou a/nebo s figurínou s pohybujícíma se jejíma rukama a nohama, s definovaným počtem pohybů za minutu a definovanou délkou kroku.

Získané hodnoty izolačních vlastností zahrnují tepelnou izolaci poskytnutou oděvem a vzduchovou vrstvou kolem těla. Platí jen pro zkoušený jednotlivý oděvní celek za specifických podmínek zkoušky, zvláště s ohledem na pohyb vzduchu kolem figuríny.

 

3. Vyjádření výsledků

Tepelná izolace zkoušeného oděvního celku může být vypočítána buď sčítáním vážené plochy místní tepelné izolace figuríny v různých částích těla (sériový model) nebo použitím celkového tepelného toku z těla figuríny (paralelní model).

Zvolený typ oblečení a aktivity/ podmínky ovzduší, za kterých byly nošeny, určí, který z těchto modelů se použije pro hodnocení fyziologického účinku oděvního celku na uživatele. 

Figurína pro zkoušení tepelné odolnosti u oděvů Zařízení pro měření tepelné odolnosti oděvů