Certifikáty    
Žmolkovitost na komorovém žmolkovacím přístroji
Tato zkušební metoda je určená pro zjišťování odolnosti vůči žmolkování všech druhů plošných textilií. V současné době se využívá zejména pro stanovení odolnosti vůči žmolkování oděvních úpletů. Provádí se podle ČSN 80 0837 a nebo ASTM 3512-82. 
 
1. Příprava vzorků před zkouškou
Vzorky před zkouškou žmolkovitosti, mohou být dále upraveny běžným užíváním, tzn. praním dle ČSN EN ISO 630 (80 0821) dále chemickým čištěním dle ČSN EN ISO 3175-1,2 (80 0809).  
Po usušení jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) .
Velikost zkušebního vzorku je 110 mm x 110 mm. Připraví se 3 zkušební vzorky ve směru úhlopříčky osnovy nebo sloupku. 
 
Pro zkoušku je nutno dodat 0,5 bm textilie (při šíři 140 cm resp. 150 cm).
 
2. Podstata zkoušky
Zkušební vzorky se současně s malým množstvím bavlněných vláken, pohybují pomocí lopatek v komoře, vyložené korkem, přičemž se povrch vzorků otírá o stěny komory. Po stanovených časových intervalech se hodnotí povrchový vzhled vzorků. 
 
3. Vyjádření výsledků
Změny povrchového vzhledu vzorků se hodnotí vizuálně pomocí etalonů a vyjadřují se jedním z 5ti stupňů odolnosti. Stupeň 1 znamená velmi silné žmolkování, stupeň 5 je charakterizován vzorkem bez žmolků.