Certifikáty    
Žmolkovitost na přístroji ICI
Tato metodika byla až do nedávna používána zejména pro hodnocení žmolkovitosti potahových textilií a technického textilu. V současné době se používá pouze ojediněle. Provádění zkoušky je podle  ČSN EN ISO  12945-1 (80 0837) . 
 
1. Příprava vzorků před zkouškou
Vzorky před zkouškou žmolkovitosti, mohou být dále upraveny běžným užíváním, tzn. praním dle ČSN EN ISO 630 (80 0821) dále chemickým čištěním dle ČSN EN ISO 3175-1,2 (80 0809).  
Po usušení jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) .
Velikost zkušebního vzorku je 125 mm x 125 mm. Podélně 2 příčně 2. 
 
Pro zkoušku je nutno dodat 0,5 m textilie (při šíři 140 nebo 150 cm).
 
2. Podstata zkoušky 
Zkušební vzorky se upevní na polyuretanové trubice a nechají se nahodile převalovat v komoře vyložené korkem při konstantní rychlosti otáčení. Rozvláknění a žmolkování se hodnotí vizuálně po stanovené fázi zpracování. Každá zvláštní úprava laboratorního vzorku, např. praní, chemické čištění musí být odsouhlasena a musí být uvedena v protokolu o zkoušce.
 
3. Vyjádření výsledků
Každý zkušební vzorek se ohodnotí pomocí etalonů stupněm žmolkování 1 až 5. Stupeň 1 znamená husté rozvláknění povrchu a/nebo silné žmolkování a žmolky pokrývají celý povrch vzorku. Stupeň 5 vyjadřuje, že nedošlo ke změně povrchu. Vzorky se hodnotí v prohlížecí komoře pod definovaným světlem. Výsledkem je průměrná hodnota všech hodnotících členů.
 
Jak vypadá Žmolkovací přístroj ICI můžete vidět na následujícím obrázku: