Certifikáty    

 

Žmolkovitost na přístroji Martindale
 
V současné době nejčastěji používaný postup hodnocení odolnosti vůči žmolkování na výrobky oděvní, OOP a bytového textilu, mimo podlahovin. Provádění zkoušky je podle  ČSN EN ISO  12945-2 (80 0837). 

1. Příprava vzorků před zkouškou
Vzorky před zkouškou žmolkovitosti mohou být dále upraveny běžným užíváním tzn. praním dle ČSN EN ISO 630 (80 0821) nebo chemickým čištěním dle ČSN EN ISO 3175-1,2 (80 0809).  
Po usušení jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056).
Velikost zkušebního vzorku odpovídá průměru 140 mm anebo čtverci 150 mm x 150 mm. Testují se minimálně 3 sady vzorků. 
 
Pro zkoušku je nutno dodat 0,5 m textilie (při šíři 140 nebo 150 cm).

2. Podstata zkoušky 
Kruhový zkušební vzorek se při stanoveném zatížení pohybuje po třecí ploše tvořený stejným materiálem nebo, pokud je to vhodné, vlněnou oděrací textilií. Při stanoveném zatížení sleduje Lissajousův obrazec, přitom zkušební vzorek musí být lehce otočný kolem své středové osy kolmé k ploše zkušebního vzorku. Rozvláknění a žmolkování se vyhodnocuje vizuálně po definovaných stádiích oděrové zkoušky. 
 
3. Vyjádření výsledků
Každý zkušební vzorek se ohodnotí  pomocí etalonů stupněm žmolkování 1 až 5 kde 1 znamená husté rozvláknění povrchu a/nebo silné žmolkování a žmolky pokrývají celý povrch vzorku. Stupeň 5 vyjadřuje, že nedošlo ke změně povrchu. Vzorky se hodnotí v prohlížecí komoře pod definovaným světlem. Výsledkem je průměrná hodnota všech hodnotících členů.