Certifikáty    
Prací proces má jednak odstranit nečistoty z textilií, ale také co nejméně prané textilie poškodit, zejména změnit jejich užitné vlastnosti. Celkový výsledek praní ovlivňuje celá řada faktorů: mechanický účinek, teplota pracích a máchacích lázní, kvalita vody, složení a působení detergentů. Aby bylo možné srovnávat jednotlivé postupy praní, byla vytvořena norma definovaného zařízení a zkušebních postupů specifikovaných dále uvedenými technickými předpisy. 
 
1. Příprava vzorku před zkouškou 
Pro zkoušení změny rozměrů praním je možno použít jak plošnou textilii tak také hotový výrobek. V případě textilních výrobků nebo deformovatelných výrobků je třeba věnovat maximální pozornost interpretaci výsledků. Příprava pro označování a měření plošných textilií a výrobků se provádí podle ČSN EN ISO 3759 (80 0825)  tak, že se na odebraných zkušebních vzorcích (minimálně 650 mm x 650 mm) označí páry referenčních bodů (ve vzdálenosti 500 mm x 500 mm). Označí nevypratelnou barvou, vyšijí se, nebo se použije jiný způsob značení. Počet zkoušených vzorků je podmíněný požadovanou přesností výsledků. Běžně se vyžadují čtyři vzorky, ale může jich být i méně. Takto připravené vzorky se podrobí klimatizaci podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin) a následně se změří vzdálenosti mezi každým párem před a po údržbě.     
 
Pro provedení zkoušky je třeba dodat 2 bm zkoušené textilie.
 
2. Podstata zkoušky 
Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textílií se provádí na pracích přístrojích Wascator. Označené vzorky se zváží a vloží do pracího koše spolu s doplňkovými textiliemi, tak aby celková hmotnost vložených textílií byla 2±0,1 kg a zvolí se požadovaný program praní podle normy ČSN EN ISO 6330 (80 0821).Po ukončení pracího cyklu se vzorky suší dle požadovaného postupu: v závěsu, odkapáním, v rozprostřeném stavu, na plochém lisu a nebo v bubnové sušičce.  Po usušení se vzorky opět klimatizují v předepsaném prostoru. 
 
3. Vyjádření výsledků  
Změna rozměrů se vypočítá na základě změny rozměrů před praním a po praní v podélném a příčném směru. Vyjadřuje se jako procento z odpovídající původní hodnoty podle ČSN EN 25077 (80 0822). Při vytažení se použije znaménko plus (+) a při srážení minus (-). 
Změna rozměrů se vyjádří na nejbližších 0,5%.