Certifikáty    

Text nařízení (EU) č. 2016/425 v PDF

Byla zpracována příručka pro všechny zainteresované strany v oblasti OOP (výrobci, distributoři, oznámené subjekty, orgány dozoru), která poskytuje informace k problematice OOP ve vazbě na nařízení EU č. 2016/425:

Rovněž byly publikovány pokyny k přechodu od směrnice č. 89/686/EHS k nařízení (EU) č. 2016/425, které formou otázek a odpovědí řeší základní problematiku OOP uváděnýxh na trh dle nařízení (EU) č. 2016/425:

Byla vydána příručka pro aplikaci nařízení:

http://www.unmz.cz/files/Pokyny k přechodu ze směrnice na nařízení u OOP_CZ.pdf

Bylo vydáno oznámení Evropské komise týkající se výkladu přechodného období:

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26782

Odkaz na obecné informace o OOP na stránkách EU:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/

 Odkaz na harmonizované normy v oblasti OOP:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en

Částečně lze využívat i dokumenty vydané k původní legislativě (směrnice 89/686/EHS)

Text směrnice 89/686/EHS ve formátu PDF.

http://www.unmz.cz/files/Sborníky TH/Sbornik 2010- OOP - DEF.pdf

http://www.unmz.cz/files/Sborníky TH/Sbornik 2010- HDP-OOP_DEF.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/ppe/ppe_guidelines_en.pdf