Certifikáty    

Rozsah oznámení (oprávnění k činnosti) Textilního zkušebního ústavu pro OOP

Osobní ochranné prostředky dle nařízení (EU) 2016/425:

 • poskytující všeobecnou ochranu těla (oděvy)
 • poskytující ochranu rukou a paží
 • poskytující ochranu proti mechanickým rizikům
 • poskytující ochranu proti chladu (chlad > -50°C, extrémní chlad < -50°C)
 • poskytující ochranu proti teplu (< 100°C)
 • poskytující ochranu proti teplu (> 100°C, oheň a plamen)
 • poskytující ochranu proti látkám a směsím, které jsou nebezpečné pro zdraví
 • poskytující ochranu proti ručním řetězovým pilám
 • poskytující ochranu proti chemickým látkám
 • poskytující ochranu proti elektrickému šoku
 • pro specializovanou oblast působnosti: ochranné oděvy proti statické elektřině
 • pro specializovanou oblast působnosti: oděvy s vysokou viditelností
 • pro specializovanou oblast působnosti: ochranné oděvy pro hasiče
 • pro specializovanou oblast působnosti: ochranné oděvy pro svařování a podobné postupy

Postupy dle nařízení (EU) 2016/425:

 • EU přezkoušení typu (modul B - příloha V nařízení)
 • shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2 - příloha VII nařízení)
 • shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D - příloha VIII nařízení)

Oprávnění k činnosti oznámeného subjektu č. 1021 dle nařízení (EU) č. 2016/425 naleznete ZDE

Rozsah oznámení - notifikace TZÚ Brno - NO 1021:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F46623

Postupy dle původní legislativy:

Přílohy/paragrafy nařízení vlády č. 21/2003 Sb.:

 • § 4
 • § 5
 • § 6

Přílohy/články směrnice 89/686/EHS:

 • Čl. 10
 • Čl. 11A
 • Čl. 11B

Osvědčení o autorizaci TZÚ Brno (dle původní legislativy) - NO 1021 naleznete ZDE.