Certifikáty    
Pevnost a tažnost pro oděvní a bytový textil a OOP
Pevnost a tažnost pro tuto skupinu obsahuje široké spektrum výrobků od ponožek, prádla, přes běžné oděvy, oděvy pro extrémní podmínky (outdoorové) a vybavení pro sporty. Již podle názvu je do této oblasti zahrnut i textil pro domácnost, záclony, závěsy, potahové textilie, ale také materiály se speciálními vlastnostmi - určené pro výrobu ochranných oděvů. Všechny tyto materiály pak ještě mohou být kompozitní - tzn. složeny z několika vrtev, proto tato kapitola obsahuje zkoušku pro povrstvené textilie.
 
Postup pro stanovení pevnosti a tažnosti plošných textilií vychází ze dvou základních způsobů: 
metoda Strip ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) 
metoda Grab ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812)
Metoda Strip je vhodná zejména pro tkaniny ale může se použít pro plošné textilie vyrobené jinými technikami. Metoda není běžně použitelná pro elastické tkaniny, geotextilie, netkaný a nánosovaný textil, tkaniny ze skleněných vláken a plošné textilie z polykarbamidových vláken nebo polyolefinových pásků. 
Metoda Grab byla připravena pro zjišťování určitých mechanických vlastností materiálu, převážně za použití zkušebních přístrojů pro zjišťování tahových vlastností např. pevnosti švu, pevnosti v natržení, posuvnosti ve švu apod.
Rozdíl je zejména ve tvaru upínacích čelistí, zatímco pro metodu Strip jsou čelisti shodné šíře pro metodu Grab je vždy zadní čelist široká 50 mm přední je pouze 25 mm. Tím vznikne upnutí vzorku pouze na 25 mm x 25 mm. 
Výsledky získané jednou z těchto metod nelze srovnávat s výsledky dosaženými ostatními metodami. 
 
1. Příprava vzorků před zkouškou
Pro zkoušení pevnosti a tažnosti je možno použít jak zkoušku v klimatizovaném stavu tak za mokra. Příprava pro zkoušení musí odpovídat specifikaci uvedené v ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin). Klimatizace vzorků není požadována při zkouškách za mokra. Měření se provede na dvou sadách vzorků, jedna po osnově a druhá po útku. Každá sada musí obsahovat minimálně pět zkušebních vzorků. Vzorky musí být odebrány tak aby žádný ze vzorků neobsahoval shodné útkové či osnovní niti. 
 
Rozměry vzorků: 
- pro metodu Strip - šířka 50 mm a délka 200 mm upínací + pro upnutí do čelistí
- pro metodu Grab - šířka 100 mm ±2 mm a délka 100 mm + pro upnutí do čelistí  
 
Pro provedení zkoušky potřebujeme dodat 0,5 m textilie (v šíři 140 nebo 150 cm).
 
2. Podstata zkoušky
Vzorek materiálu je pomocí vhodného mechanického zařízení protahován do přetržení a zaznamenává se tržná síla a prodloužení při přetrhu. Použije se vhodné předpětí uvedené v normě dle zkoušené hmotnosti textilie. Pro metodu Strip se většinou používá konstantní přírůstek prodloužení 100 mm za minutu (ve vztahu k původní délce zkušebního vzorku), ale na základě tažnosti a protažení je možno změnit rychlost prodloužení. Jsou povoleny dvě upínací délky: 
obvykle 200 mm (s rychlostí posuvu 20 mm nebo 200 mm/min) 
výjimečně 100 mm (s rychlostí posunu 100 mm/min). 
U tvarovaných nití se použije předpětí, které odstraní obloučky, ale nezpůsobí jejich napětí. 
 
Pro metodu Grab se většinou používá konstantní přírůstek prodloužení 50 mm za minutu (ve vztahu k původní délce zkušebního vzorku), ale na základě tažnosti a protažení je možno změnit rychlost prodloužení. Přední (menší) čelist se nastaví 38 mm od kraje vzorku a upevní do horních čelistí. Stejným způsobem se vzorek upevní i do spodní čelisti. Čelisti musí být sestaveny tak, aby obě byly v podélné ose.  
 
3. Vyjádření výsledků
Pevnost a tažnost se vypočítá ze záznamu přístroje průměrem pro každý směr.  Vyjadřuje se jako nejvyšší průměrná hodnota podle ČSN EN ISO 13934-1 a 2 (80 0812). Pokud je požadován, vyjádří se i variační koeficient s přesností na nejbližší 0,1 % a 95% hranice spolehlivosti se zaokrouhlením se stejnou přesností jako průměrné hodnoty.