Certifikáty    
Pevnost a tažnost u geosyntetik

Postup pro stanovení pevnosti a tažnosti geosyntetik vychází z materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. 

Mohou to být tkaniny, pleteniny, netkané textilie ale také geomříže, geobuňky, geokompozity a další materiály používané pro jejich výrobu.
Také to mohou být způsoby přípravy vzorků, které rozdělují způsob provádění zkoušek. Jedná se zejména o šířku vzorků, velikost a tvar čelistí. Pevnost netkaných textilií se zkouší podle ČSN EN 29703-3 (80 6133), na širokém proužku u geotextilií a geomříží  podle ČSN EN 10319 (806125), geobuněk podle ČSN EN ISO 13426-1 (80 6162).  

Metoda širokého proužku je vhodná  pro většinu geotextilií včetně tkaných, netkaných, geomříží, pletenin a plstí. Metoda pro netkané textilie platí pouze pro zjišťování tahových vlastností těchto materiálů s použitím vyseknutého pásku. Norma na zkoušení tahových vlastností geobuněk vychází ze speciálních charakteristických vlastností buňky.

Způsoby zjišťování pevnosti spoje, nebo švu na širokém proužku dle ČSN EN ISO 10321 (80 6126) vychází ze shodných podmínek a specifikují pouze výrobek. Další pevnostní zkouškou může být pevnost v dalším trhání dle ČSN EN ISO 9073-4 (80 6134), která určuje další vlastnosti pevnosti za specifických podmínek.
  
 
1. Příprava vzorků před zkouškou
Pro zkoušení pevnosti a tažnosti je možno použít jak zkoušku v klimatizovaném stavu tak za mokra. Příprava pro zkoušení musí odpovídat specifikaci uvedené v ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin). Klimatizace vzorků není požadována při zkouškách za mokra. Měření se provede na dvou sadách vzorků, jedna po osnově a druhá po útku. Každá sada musí obsahovat minimálně pět zkušebních vzorků. 
 
Rozměry vzorků: 
pro zkoušky na širokém proužku
 - šířka 200 mm a délka 100 mm upínací + pro upnutí do čelistí
pro metody ostatní 
- šířka 50 mm a délka 200 mm + pro upnutí do čelistí  
 
Pro provedení zkoušky potřebujeme dodat 0,5 m běžné šíře materiálu, nebo 2 m2 vzorku.
 
2. Podstata zkoušky
Vzorek geotextilie je pomocí vhodného mechanického zařízení protahován do přetržení a zaznamenává se tržná síla a prodloužení při přetrhu. Použije se vhodné předpětí uvedené v normě. Rychlost protahování je stanovena pro všechny druhy geotextilií při trhání na širokém proužku na 20±5 % za minutu. Hlavní rozdíl mezi trháním na širokém proužku a ostatními metodami je právě v šířce vzorku. Při této metodě je snížena tendence, při tahovém zatížení, se zužovat kolmo ke směru síly.
Změny délky zkušebního vzorku se měří extenzometrem. Alternativně se také může změna délky měřit pohybem upínacích svorek.
Vzorky geobuněk se zkouší podle jedné nebo více ze čtyř uvedených metod zkoušení, které představují různé způsoby namáhání (smykem, odlupováním, štěpením, nebo místním nadměrným namáháním).  
 
3. Vyjádření výsledků
Pevnost a tažnost, vyjádřená v kN/m se vypočítá ze záznamu přístroje průměrem pro každý směr.  Vyjadřuje se jako nejvyšší průměrná hodnota. Vyjádří se i variační koeficient a směrodatná odchylka  a 95% hranice spolehlivosti se zaokrouhlením se stejnou přesností jako průměrné hodnoty.