Certifikáty    
Povrstvené materiály mají celou řadu aplikací - od oděvů, přes outdoorové vybavení, až po technický sektor. Jedná se o textil, který má svá specifika a proto byla vypracována speciální norma pro tyto produkty.
Postup pro stanovení pevnosti a tažnosti plošných textilií povrstvených pryží nebo plasty vychází ze dvou základních způsobů: 
- metoda Strip ČSN EN ISO 1421 (80 4627) A  
- metoda Grab ČSN EN ISO 1421 (80 4627) B
Metoda Strip je vhodná zejména pro tkaniny ale může se použít pro plošné textilie vyrobené jinými technikami. 
Metoda Grab byla připravena pro zjišťování pevnosti materiálů, které praskají v čelistech na širokém proužku.
Rozdíl je zejména ve tvaru upínacích čelistí, zatímco pro metodu Strip jsou čelisti shodné šíře pro metodu Grab je vždy zadní čelist široká 50mm přední je pouze 25 mm. Tím vznikne upnutí vzorku pouze na 25 mm x 25 mm. 
Výsledky získané jednou z těchto metod nelze srovnávat s výsledky dosaženými ostatními metodami. 
 
1. Příprava vzorků před zkouškou
Pro zkoušení pevnosti a tažnosti je možno použít jak zkoušku v klimatizovaném stavu tak za mokra. Příprava pro zkoušení musí odpovídat specifikaci uvedené v ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin). Klimatizace vzorků není požadována při zkouškách za mokra. Měření se provede na dvou sadách vzorků, jedna po osnově a druhá po útku. Každá sada musí obsahovat minimálně pět zkušebních vzorků. Vzorky musí být odebrány tak aby žádný ze vzorků neobsahoval shodné útkové či osnovní niti.  
Rozměry: 
- pro metodu Strip - šířka 50 mm a délka 200 mm upínací + pro upnutí do čelistí
- pro metodu Grab - šířka 100 mm ±2 mm a délka 100 mm + pro upnutí do čelistí  
 
Pro provedení zkoušky potřebujeme dodat 0,5 m běžné šíře materiálu, nebo 2 m2 vzorku.
 
2. Podstata zkoušky
Vzorek plošné textilie je pomocí vhodného mechanického zařízení protahován do přetržení a zaznamenává se tržná síla a prodloužení při přetrhu. Použije se vhodné předpětí uvedené v normě dle zkoušené hmotnosti textilie.  Předpětí je určeno normou dle plošné hmotnosti vzorku. Pro metodu Strip se většinou používá konstantní přírůstek prodloužení 100mm za minutu (ve vztahu k původní délce zkušebního vzorku), ale na základě tažnosti a protažení je možno změnit rychlost prodloužení. Jsou povoleny dvě upínací délky: 
- 200 mm  
- výjimečně 100 mm  
Pro metodu Grab se většinou používá konstantní přírůstek prodloužení 100 mm za minutu (ve vztahu k původní délce zkušebního vzorku), ale na základě tažnosti a protažení je možno změnit rychlost prodloužení. Přední (menší) čelist se nastaví 37 mm od kraje vzorku a upevní do horních čelistí. Stejným způsobem se vzorek upevní i do spodní čelisti. Čelisti musí být sestaveny tak aby obě čelisti byly v podélné ose.  
 
3. Vyjádření výsledků
Pevnost a tažnost se vypočítá ze záznamu přístroje průměrem pro každý směr. Vyjadřuje se jako nejvyšší průměrná hodnota podle ČSN EN ISO 1421 (80 4627). Pokud je požadován, vyjádří se i variační koeficient s přesností na nejbližší 0,1 % a 95% hranice spolehlivosti.