Certifikáty    
Metoda je vhodná pro úplety a pro tkané, netkané a laminované textilie. Může být rovněž použita pro materiály vyrobené jinými technikami. 
Zkouška je vhodná pro zkoušení vzorků v klimatizovaném, nebo mokrém stavu. 
 
Zkouška může být provedena na dvou zařízeních:
- hydraulicky: ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875)
- pneumaticky: ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875)
Ze známých údajů vyplývá, že u tlaku do 800kPa není podstatný rozdíl mezi výsledky pevnosti v protlaku pomocí hydraulické a pneumatické metody. U textilií speciálních je doporučena hydraulická metoda.
 
1. Příprava vzorků před zkouškou
Příprava pro zkoušení musí odpovídat specifikaci uvedené v ČSN EN ISO 139 (80 0056) až do dosažení konstantní hmotnosti (min. po dobu 24 hodin). Klimatizace vzorků není požadována při zkouškách za mokra. Měření se provede na sadě vzorků. Sada musí obsahovat minimálně pět zkušebních vzorků. 
Rozměry: dle použitého průměru zkušební plochy 7,3 cm2, 10 cm2, 50 cm2, nebo 100 cm2
Přístroj musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN ISO 13938-1 a 2( 80 0875)  a to jak zkoušené plochy vzorku, tak rychlosti zvyšování objemu od 100 cm3/min do 500 cm3/min. Většinou se používá plocha 50 cm2 a rychlost zvyšování objemu tak aby bylo dosaženo doby protržení zkušebního vzorku (20±5) s.  

Pro provedení zkoušky potřebujeme dodat 0,5 m běžné šíře materiálu, nebo 2 m2 vzorku.
               
2. Podstata zkoušky 
Vzorek materiálu se upne přes roztažitelnou membránu pomocí kruhového upínacího prstence. Zvyšující se tlak působící ze spodní strany na membránu roztahuje membránu i plošnou textilii. Objem kapaliny se zvyšuje konstantní rychlostí, dokud se zkušební vzorek neprotrhne. Zjistí se pevnost při protržení a roztažení při protržení. 
 
3. Vyjádření výsledků
Vypočítá se aritmetický průměr z hodnot tlaku při protržení v kPa (kilopascalech). Od této hodnoty se odečte membránový tlak v kPa a získá se pevnost v protržení. Výsledek se zaokrouhlí na tři platné číslice. Vypočítá se aritmetický průměr z hodnot výšky při protržení v milimetrech. Výsledek se zaokrouhlí na dvě platné číslice. Pokud je požadován vyjádří se i variační koeficient s přesností na nejbližší 0,1 % a 95% hranice spolehlivosti se zaokrouhlením se stejnou přesností jako průměrné hodnoty.