Certifikáty    
> Stavební výrobky > Stavební výrobky - rozsah autorizace TZÚ

Stavební výrobky - rozsah autorizace TZÚ

Stavební výrobky - rozsah autorizace TZÚ

V působnosti TZÚ Brno jsou následující skupiny stavebních výrobků:
- geotextílie, geomembrány, geosyntetika (geomřížky, geokompozita, geosítě, geodrény)
- pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny

TZÚ Brno provádí posuzování dle následujících harmonizovaných norem:

geotextílie 

ČSN EN 13249 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)
ČSN EN 13250 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
ČSN EN 13251 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
ČSN EN 13252 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 

ČSN EN 13253 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů)
ČSN EN 13254 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
ČSN EN 13255 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
ČSN EN 13256 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
ČSN EN 13257 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů     

ČSN EN 13265 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

ČSN EN 15381 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

geomembrány 

ČSN EN 13361 Geosyntetické izolace -Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
ČSN EN 13362 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při kanálů
ČSN EN 13491 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb
ČSN EN 13492 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
ČSN EN 13493 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

ČSN EN 15382 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

podlahové krytiny

ČSN EN 14041 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

Působnost TZÚ - NO 1021

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=3&ntf_id=191901