Certifikáty    
> Stavební výrobky > Uvedení na trh - geotextilie

Uvedení na trh - geotextilie

Geotextilie - uvedení na trh

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a jsou v působnosti nařízení EPaR č. 305/2011 (obecně v působnosti CPD stavebního nařízení). Existují pro ně harmonizované normy.


Před uvedením výrobků na trh musí být u výrobků provedeno posouzení a ověření stálosti vlastností podle postupu uvedeného v příslušné harmonizované normě (systém 2+) za účasti oznámeného subjektu - tj. certifikace  řízení výroby s dohledem

Poté musí být výrobek označen CE a vydáno na něj "prohlášení o vlastnostech".

 

Harmonizované normy:

 

ČSN EN 13249

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)

 

ČSN EN 13250

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic

 

ČSN EN 13251

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

 

ČSN EN 13252 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

 

ČSN EN 13253  

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů)

 

ČSN EN 13254 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

 

ČSN EN 13255  

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

 

ČSN EN 13256  

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

 

ČSN EN 13257 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

 

ČSN EN 13265  

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

 

ČSN EN 15381  

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty