Certifikáty    
> Stavební výrobky > Uvádění na trh - geomembrány

Uvádění na trh - geomembrány

Jedná se o  stanovený výrobek  na který se vztahují zákonné požadavky:

 • zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění 
 • na zákon navazující nařízení EPaR č. 305/2011 (EU)
 • na výrobky se vztahují harmonizované normy ČSN EN 13361, ČSN EN 13362, ČSN EN 13491, ČSN EN 13492, ČSN EN 13493, ČSN EN 15382
  • ČSN EN 13491 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb 
  • ČSN EN 13492 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
  • ČSN EN 13493 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
  • ČSN EN 13361 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 
  • ČSN EN 13362 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 
  • ČSN EN 15382 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

U výrobku jsou hodnoceny konstrukční parametry (plošná hmotnost, tloušťka), propustnost vody, propustnost plynů, pevnost v tahu a tažnost, statické protržení, pevnost v protlaku, pevnost v dotržení, tření, chování při nízkých teplotách, tepelná roztažnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost vůči oxidaci, únavové praskání, chemické odolnosti, reakce na oheň

Výrobky mají předepsán postup posouzení a ověření stálosti vlastností 2+, tj. certifikaci  řízení výroby s dohledem (provádí oznámený subjekt).

Před uvedením na trh musí být výrobek posouzen oznámeným subjektem. Výrobce musí vydat  prohlášení o vlastnostech a výrobek označit CE značkou.