Certifikáty    
> Stavební výrobky > Uvádění na trh - podlahoviny

Uvádění na trh - podlahoviny

Podlahoviny - uvedení na trh

Podlahoviny obecně jsou skupinou výrobků, pro něž existují harmonizované normy a které jsou tedy po posouzení a ověření stálosti vlastností dle těchto norem označeny CE. 

Pro výrobky je předepsán postup posouzení a ověření stálosti vlastností:

 

  • 1 - úplný systém prokázání shody (např. pro výrobky s hořlavostním retardérem)

     

  • 3 - zkoušení typu (ostatní podlahoviny bez povrchových úprav, které by zlepšovaly vlastnosti výrobků)

     

  • 4 - samoposouzení shody výrobcem (pro výrobky, které není třeba zkoušet — s deklarovanou třídou reakce na oheň Ffl).

     

Výrobky jsou v působnosti nařízení EPaR č. 305/2011 (obecně v působnosti CPR stavebního nařízení).

Před uvedením výrobků na trh musí být u výrobků provedeno posouzení a ověření stálosti vlastností podle postupu uvedeného v příslušné harmonizované normě za účasti oznámeného subjektu (postup PS 1 a 3). Poté musí být výrobek označen CE a vydáno na něj prohlášení o vlastnostech.

Harmonizované normy:

ČSN EN 14041 - Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti